Zelfstandigen willen geen verplichte AOV.

In het kader van het recent afgesloten Pensioenakkoord is afgesproken dat er op termijn een verplichte verzekering voor ziekte en arbeidsongeschiktheid komt voor zelfstandigen. Zelfstandigen zelf zitten hier helemaal niet op te wachten.

Onduidelijk is ook hoe hoog de jaarlijkse premie gaat worden, wat de dekking inhoudt en of de DGA ook de klos is..)

Omdat dit plannen zijn voor wat langere termijn, vragen wij ons af of een nieuw Parlement tzt hiermee akkoord gaat.

Lees verder

Ga terug naar het Nieuws & Tips overzicht