Hoge Raad veegt box III-wetgeving van tafel.

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat ook de huidige wetgeving van box III niet voldoet en in strijd is met internationale verdragsrechtelijke waarborgen.

Volgens de Hoge Raad moet het werkelijke rendement worden berekend op vermogensitems in box III en niet het fictieve.

Daarbij moet worden gekeken naar het gehele vermogen en komen kosten (m.u.v. rentekosten) niet in aftrek. Ongerealiseerde waardestijgingen tellen mee!

Het is nu aan de politiek voor het laatste woord hoe om te gaan met deze rechtspraak.

De uitkomsten kunnen wisselen per belastingplichtige: zo lijkt het een uitkomst te kunnen bieden voor effectenbeleggers, slecht renderend vastgoed, een tweede (vakantie)woning of slecht renderende overige vermogensitems.Voor betaal- en spaarrekeningen zijn er met name mogelijkheden in jaren voor 2022 en 2023.

Neem contact met ons op voor een eventuele review!

Lees verder

Ga terug naar het Nieuws & Tips overzicht