Kijk fiscaal uit met crypto's!

Ter zake van crypto’s en bitcoins cs wordt in EU-verband gewerkt aan vergaande infoverplichtingen voor de betrokken platforms, vergelijkbaar met dat van banken.

Afgesproken is nu dat dit per 2026 ingaat.

Mogelijk dat dit nieuwe gegeven de neiging kan onderdrukken bij belastingplichtigen dit maar al te vaak niet aan te geven in de aangifte IB.

Bedenk dat de Belastingdienst een navorderingstermijn kent van 5 jr. en voor buitenlandse inkomens- en vermogensbestanddelen zelfs van 12 jr. en de boetes niet mals zijn in box III.

Lees verder

Ga terug naar het Nieuws & Tips overzicht