Verzorgen van uw administratie, loonadministratie en jaarrekening

Het begint veelal bij het inrichten van uw financiële administratie.

De inrichting van uw administratie is toegesneden op uw behoeften, zodat u beschikt over de voor u relevante informatie over uw onderneming en u tevens kunt voldoen aan de eisen welke onder meer overheid en bankiers aan uw administratie stellen. Zo waren wij één der voorlopers op het gebied van internetboekhouden. Door ons gebruikte en aanbevolen administratiepakketten zijn onder meer Twinfield, Reeleezee, Exact(online), AccountView en Snelstart. Maar uiteraard met als vertrekpunt altijd uw eigen wensenpakket!

“Weet u dat 95% van het MKB niet controleplichtig is voor wat betreft het opmaken van een jaarrekening door een registeraccountant? Bent u er voorts mee bekend dat de jaarrekening van de meeste MKB-bedrijven inmiddels ook op fiscale grondslag mag worden opgesteld?”

De trend in de branche naar advies en fiscaliteit lijkt daarmee verder ontwikkeld en dan zit u bij Beersen & Grandiek beter dan bij het traditionele administratie- of accountantskantoor.

Op voornoemde financiële administratie verzorgen wij graag aanvullende dienstverlening. Natuurlijk controleren wij uw administratie en verzorgen en beoordelen wij uw loonadministratie en jaarrekening tegen scherpe tarieven. En via onze fiscaal-juridische achtergrond komt u op fiscaal gebied niets tekort en “scoren” wij gegarandeerd altijd beter dan het standaard administratie- of accountantskantoor, ook bij de starter of ZZP’er!

Maar daarnaast doen wij veel meer.

We adviseren onder meer over de juiste inrichting van uw administratieve organisatie. Op basis van een accurate administratie en daaruit voortvloeiende informatie kunt u immers beter gaan sturen op de bedrijfsvoering en de juiste beslissingen nemen.

Verder zijn wij u gaarne behulpzaam bij financieringsaanvragen, (liquiditeits)begrotingen, financiële planningen, opvolgingstrajecten en bedrijfsovernames, reorganisaties en bij de keuze van ondernemingsvormen.

Ook kunnen wij u assisteren bij het ontwikkelen van ondernemings-, automatiserings- en informatieplannen binnen uw bedrijf.

Neem contact met ons op