Maak altijd bezwaar tegen fiscale boeten.

Een goede fiscale tip is om altijd bezwaar aan te tekenen tegen fiscale boeten. De redengeving hiervoor is dat veel fiscale boeten rechtstreeks voortvloeien uit de wet en veelal geautomatiseerd worden opgelegd. In de beleidssfeer is echter een Besluit Fiscale Boeten van toepassing, waarin diverse strafverminderende omstandigheden worden vermeld. Dit komt echter pas in beeld in de bezwaarprocedure! Vandaar de tip, teken altijd bezwaar aan: u kunt namelijk ook nooit slechter af worden…..

 

Ga terug naar het Nieuws & Tips overzicht