Techno start-ups

De afgelopen jaren hebben wij ons mede gespecialiseerd in technologische start-ups.

U kunt hierbij denken aan nieuw ontwikkelde software, internetapplicaties of industriële vernieuwingen.

Fiscaal- en civielrechtelijk is dit een heel aparte wereld.

Wij kunnen bijzonder goed meedenken over de juiste ondernemings-structuur ter zake. Zijn de intellectuele eigendomsrechten goed afgeregeld? Verdient een BV-structuur de voorkeur?

Is nagedacht over fiscale stimulansen als afdrachtsverminderingen loonheffingen (WBSO), verhoogde zelfstandigenaftrek in de IB wegens innovatie of innovatiebox (verlaagd winstbelastingtarief voor innoverende BV’s) bij de vennootschapsbelasting?

Hoe om te gaan met de gemaakte ontwikkelingskosten? Welke vestigingsstaten zijn potentieel aantrekkelijk vanuit fiscale invalshoek? Wat is een optimale captive ofwel verdeling van het aandelenkapitaal, ook in fiscaal verband? Kan er niet beter deels met vreemd vermogen worden gewerkt bij private equity-partijen?

Beersen & Grandiek kent feilloos de weg en kan u ook mede assisteren bij onderzoek naar mogelijke financierings- en subsidieregelingen.

In onze klantenkring bevinden zich vele innovatieve bedrijven, die wij graag en goed adviseren hieromtrent. Deze klanten zijn deels ook spin-offs vanuit de technologische campussen in onder meer Twente en Delft.

Neem contact met ons op