Belastingadvies

Welke rechtsvorm is voor mijn bedrijf het beste? Hoe kan ik mijn bedrijfsverkoop of opvolging het beste regelen? Wat zijn fiscaal aantrekkelijke beloningsvormen voor het personeel? Waarin kan ik vanuit fiscaal oogpunt het beste beleggen? Hoe regel ik mijn estate planning?

Zo maar een aantal vragen van ondernemers en vermogende particulieren en directeur-grootaandeelhouders waar wij ons mee bezighouden en waarop wij in samenspraak met u een passend en voordelig antwoord vinden. Fiscaal zeilen wij daarbij scherp voor de wind, maar wel binnen de mogelijkheden van de wetgeving, rechtspraak en het beleid. Bovendien kunnen wij het uitgebrachte advies ook uitstekend en vlot voor u uitvoeren, bij voorkeur zelfs!

Door onze van origine fiscaal-juridische achtergrond zijn wij ook bij uitstek gekwalificeerd u behulpzaam te zijn bij verdere juridische ondersteuning. Indien noodzakelijk kunnen wij u doorverwijzen naar specialisten in ons uitgebreide netwerk, bijvoorbeeld gespecialiseerde advocaten of notarissen.

“Weet u dat een directeur-grootaandeelhouder alle rechtshandelingen met zijn BV schriftelijk moet vastleggen, op straffe van mogelijke hoofdelijke aansprakelijkheid? Wij en de curator (als het fout gaat) wél”

Onze belastingadvisering strekt zich uit over een zeer breed scala aan diverse fiscale vraagstukken en belastingwetten, om u een idee te geven hieronder enkele voorbeelden:

Ondernemingen

 • fiscale scan op optimalisatie;
 • bedrijfsovernames, fusies, reorganisaties, bedrijfsexpansie, samenwerkingsverbanden;
 • keuze inzake rechtsvormen, vennootschaps-structuren, vastgoed-kwesties;
 • DGA-problematiek;
 • internationaal ondernemen, emigratie;
 • startersadvies;
 • overeenkomstenbeheer;
 • bezwaar- en beroepsprocedures.

Particulieren

 • structurering van vermogen en inkomen, financiële planning;
 • huwelijk, partnerschap, echtscheiding, overlijden;
 • estate planning;
 • fiscaal getint beleggingsadvies;
 • gouden handdruk;
 • alle mogelijke aftrekposten, onder meer eigen woning, oudedag, studie etc.
 • bezwaar- en beroepsprocedures.

Heldere en duidelijke adviesrapporten

Wij staan bekend om onze puntige adviesnotities, waarin wij op heldere en beknopte wijze uiteen zetten hoe het nu echt zit en wat hierop in fiscaal opzicht wenselijk of noodzakelijk is. No-for-an-answer is er bij ons niet snel bij. En zoals eerder gemeld, voeren wij het advies graag en goed voor u uit, tot de noodzakelijke aangifte aan toe!

Neem vrijblijvend contact met ons op