Boekhoudkantoor Enschede

Ons boekhoudkantoor in Enschede houdt zich onder andere bezig met het opstellen van jaarrekeningen. Daarnaast kunt u bij ons ook terecht voor andere zaken zoals belastingadvies, het verzorgen van belastingaangiften en administratieve dienstverlening.

Boekhoudkantoor Enschede

Boekhoudkundig sluit u elk jaar af met een jaarrekening. Hiermee legt u de ontwikkeling van uw onderneming vast. U kijkt waar u vandaan komt en waar u nu staat. Wanneer u een bv heeft dan bent u verplicht om een jaarrekening op te stellen en te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Maar dat is niet de belangrijkste reden. Het is voor elke ondernemer aan te raden om een jaarrekening op te stellen. Als de grote lijnen helder zijn, kunt u met vertrouwen vooruit kijken.

Voor wie?

De jaarrekening maakt de administratie van het afgesloten boekjaar overzichtelijk. Dat gebeurt op een uniforme manier: alle jaarrekeningen worden op dezelfde manier opgesteld. Zo kunnen lezers onder meer snel zien hoeveel winst of verlies een onderneming heeft gemaakt. Dat is handig voor zowel uzelf als andere betrokkenen zoals de Belastingdienst, financiers, banken, afnemers en leveranciers.

De inhoud van de jaarrekening

Met de jaarrekening zet u de laatste stap in een rijtje. Het begint met boekstukken zoals bonnen, facturen en bankafschriften. Deze financiële handelingen legt u vast in uw administratie. Aan het einde van het boekjaar maakt u daar een samenvatting van: de jaarrekening. Vier onderdelen daarvan zijn:

  • Financiële grondslagen
  • De balans
  • Winst- en verliesrekening
  • Toelichting

Financiële grondslagen en de balans

In de financiële grondslagen staat beschreven hoe de waarde wordt bepaald van alles waar in de jaarrekening verslag van moet worden gedaan. Aan het eind van het boekjaar maakt u de balans op. Daarbij neemt u alles mee waarover uw onderneming beschikt: uiteraard het geld op de bankrekening, maar ook openstaande facturen, eigendommen en schulden.

Winst- en verliesrekening en toelichting

Wat is er het afgelopen jaar omgezet en welke kosten zijn er geweest? Dat maakt de winst- en verliesrekening duidelijk. Dit is een overzichtelijke weergave van de opbrengsten en kosten, zodat u in één oogopslag ziet hoeveel winst of verlies uw onderneming maakt. Tot slot is de toelichting een gedetailleerde opsomming van wat er in de balans en in de winst- en verliesrekening staat.

Boekhoudkantoor in Enschede: Beersen & Grandiek

Bent u benieuwd naar onze werkzaamheden als boekhoudkantoor in Enschede? Neem dan eens contact met ons op.

Neem contact met ons op