Stamrecht-BV vaak fiscale molensteen.

De stamrecht-BV waar tot 2014 op fiscaal vriendelijke wijze gouden handdrukken in konden worden ondergebracht, blijkt steeds vaker een fiscale molensteen, zodra de uitkeringen uit het stamrecht dienen in te gaan (rond het 65e jr.).

Vaak is het geld (consumptief) opgemaakt en/of uitgeleend aan de aandeelhouder en is er geen reele uitkeringsmogelijkheid meer.

In evidente gevallen van misbruik of onzakelijkheid, zal de Belastingdienst niet aarzelen om de stellingname in te nemen dat sprake is geweest van materiele afkoop van het stamrecht, resulterend in een heffing van maar liefst 52% IB en 20% revisierente!

Neem contact met ons op als u de stamrecht-BV ook als een fiscale molensteen ervaart!

Lees verder

Ga terug naar het Nieuws & Tips overzicht