Nieuwe spelregels MKB voor doorbetalingsverplichting bij ziekte personeel.

Het Kabinet heeft besloten de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte van personeel toch op 2 jaar te laten staan in plaats van het voorgestelde 1 jaar.

Als tegemoetkoming krijgt het MKB vanaf 2020 financiele (premie)compensatie en zal dan voorts een nieuwe private MKB-verzekeringspolis worden ingevoerd ter ontlasting van het MKB bij reintegratie-inspanningen cs.

Lees verder

Ga terug naar het Nieuws & Tips overzicht