MKB-werkgevers vrezen arbeidsmarkt.

Uit een groot steekproefonderzoek onder het MKB blijkt dat werkgevers de situatie op de arbeidsmarkt vrezen.

In vele sectoren, waaronder bouw en horeca, doet de krapte op de arbeidsmarkt zich duchtig voelen  en is mede daardoor sprake van forse loonstijgingen. Ook nieuwe CAO’s doen een duit in het zakje.

Daarnaast zijn de plannen van het nieuwe Kabinet met veel onzekerheid omgeven: stijging werknemerspremies voor flex-krachten, eerdere verplichting tot uitbetaling transitievergoeding en onheldere voorstellen ter zake van loondoorbetaling bij ziekte van werknemers.

Dit alles leidt bij MKB-werkgevers tot de vrees dat de loonkostenstijgingen dit jaar wel eens hoger zouden kunnen zijn dan de verwachte omzetstijgingen en het bedrijfsrendement onder druk komt te staan.

Is de top van de huidige hoogconjunctuur gezet?

Ga terug naar het Nieuws & Tips overzicht