Kabinet wil leenmogelijkheden DGA bij BV inperken.

Een verstopt onderdeeltje van de Miljoenennota blijkt te gaan om afbouw van de leenmogelijkheden van een DGA bij zijn BV.

Vanaf 2022 mag een DGA hooguit 500 k hebben geleend (incl. lening eigen woning), het meerdere wordt dan als te belasten dividend beschouwd. Deze fiscaal attractieve leenmogelijkheid om aldus onbelast gelden vanuit de BV aan de DGA ter beschikking te stellen wordt derhalve afgebouwd.

Het is nog maar de vraag of dit Kabinetsvoornemen daadwerkelijk zal worden geeffectueerd. Leningen boven 500 k kunnen namelijk wel degelijk zakelijk van aard zijn, waardoor dit wetsvoorstel gaat indruisen tegen de algemene fiscale beginselen van een winstuitdeling/dividend. Bovendien is er al luid protest van diverse werkgeversorganisaties. Deze handelwijze van het Kabinet voedt de gedachtegang dat dit Kabinet er zit voor het grootbedrijf en het MKB in de steek laat. In 2022 zit er voorts sowieso een ander Kabinet…)

Men kan dit voorstel ook positief benaderen: het gros van de DGA’s in het MKB heeft een leenschuld van minder dan 500 k. Wellicht gaat de fiscus dit dan sowieso als acceptabele leenschuld beschouwen. Vrijwel ieder fiscaal wetsvoorstel wat heden ten dage uit Den Haag komt, heeft ook te maken met de wens om de Belastingdienst verder te ontlasten.

Lees verder

Ga terug naar het Nieuws & Tips overzicht