Hypotheekrente-aftrek eigen woning heeft langste tijd gehad.

Het ziet er naar uit dat de hypotheekrente-aftrek eigen woning op termijn gaat sneuvelen.

Ondanks allerlei ingevoerde maatregelen (onder meer 30 jr. aftrek, bijleenregeling, aftrek tegen lager IB-tarief) blijven de huizenprijzen ongebreideld stijgen.

Dit leidt tot ernstige verstoring ten opzichte van huurders en voorts voor starters tot onmogelijke situaties.

Omdat de 30 jrs-termijn voor het eerst gaat spelen per 2031, ligt het voor de hand dat de politiek geruime tijd daarvoor met verder beperkende danwel afschaffende maatregelen zal gaan komen, wellicht de komende Kabinetsperiode al.

Het echte probleem op de huizenmarkt is echter teveel vraag bij onvoldoende aanbod (huizenbouw).

Lees verder

Ga terug naar het Nieuws & Tips overzicht