Hoge Raad versoepelt uitleg fictief loon DGA.

De Hoge Raad heeft onlangs bepaald dat voor de uitleg van het zgn. fictief loon voor de DGA in 1e instantie moet worden gekeken naar een vergelijkbare dienstbetrekking als die van de DGA.

Pas als die niet aanwezig is, mag de Belastingdienst zich eventuele beroepen op de zgn. afroommethode, waarbij dus meer wordt aangesloten bij de behaalde winst van de BV, respectievelijk ontvangen management fee.

Een profijtelijk arrest, waardoor menig DGA een fiscaal gunstige salarisverlaging kan bewerkstelligen! Neem contact met ons op voor inventarisatie in uw geval.

Ga terug naar het Nieuws & Tips overzicht