Hoge Raad schiet box III nu wel af!

De Hoge Raad heeft tenslotte geoordeeld dat het forfaitaire rendement in box III op spaargelden vanaf 2017 in strijd is met internationale verdragen en de fiscus afdoende compensatie dient te verstrekken in het kader van het wel gerealiseerde (veel lagere) rendement.

Iedereen die bezwaar heeft ingediend tegen de aanslagen IB 2017 en 2018 is hiermee geholpen.

Het ziet er naar uit dat het Kabinet niet meer kan wachten op 2025 waarin een algeheel nieuw belastingheffingssysteem over vermogensinkomsten zou moeten worden ingevoerd.

Lees verder

Ga terug naar het Nieuws & Tips overzicht