Handhaving op schijnzelfstandigheid aanstaande.

Het Kabinet heeft aangekondigd met nieuwe spelregels vanaf 2025 strenger toe te gaan zien op (schijn)zelfstandigheid.

Het huidige handhavingsmoratorium wordt ingetrokken.

Dit past in een nieuwe trend vanuit Den Haag tot fiscale ontmoediging van zelfstandig ondernemerschap alsmede tot het zwaarder belasten van het bedrijfsleven in het algemeen.

De belastinginkomsten dreigen anders de komende jaren teveel op te drogen en dat kan kennelijk niet in combinatie met torenhoge overheidslasten door onder meer de energiecrisis en vergrijzing.

Lees verder

Ga terug naar het Nieuws & Tips overzicht