Handhaving Wet DBA op ZZP'ers opnieuw uitgesteld.

Het huidige handhavingsmoratorium op controle ZZP’ers ter zake van vermeende zelfstandigheid in het kader van de Wet DBA wordt opnieuw verlengd en nu tot 1 januari 2020. Uitsluitend bij zeer dubieuze of kwaadwillende transacties zal de Belastingdienst handhavend optreden, als hij daar al toe in staat is, gegeven de gebrekkige personeels- en controlecapaciteit.

De bedoeling is dat er per 2020 een algehele herijking plaatsvindt van het begrippenkader dienstbetrekking versus zelfstandige…)

Lees verder

Ga terug naar het Nieuws & Tips overzicht