Doe pragmatisch aangifte in box III.

Zoals bekend staat geheel box III in de IB te schudden op zijn grondvesten na een geruchtmakend arrest van de Hoge Raad over het zogenaamde forfaitaire rendement ruim een jaar geleden.

De bedoeling is dat er een geheel nieuw heffingsstelsel komt over vermogen en vermogensinkomsten, maar dat wordt op zijn vroegst 2027.

In de tussentijd is er nu overgangswetgeving. Deze biedt wel soelaas voor gewone bank- en spaarrekeningen, maar niet of nauwelijks voor bijvoorbeeld verhuurd vastgoed, uitgeleende gelden of effecten. Belastingplichtigen worden daarvoor nog steeds aangeslagen voor een (hoog) verondersteld rendement.

Inmiddels liggen er meer dan 15 (!) gerechtelijke uitspraken hierover in het nadeel van de belastingdienst: de belastingrechter vindt dat als uitgangspunt moet worden uitgegaan van het echt behaalde rendement. Wordt dat niet gehaald, rechtvaardigt dit een afslag op de waarde in box III.

En het is daarom dat wij u adviseren gewoon in de aangifte IB zelf al die afslag te presenteren aan de fiscus en niet af te wachten middels het aantekenen van bezwaar naderhand. U neemt namelijk op basis van die rechtspraak een verdedigbaar standpunt in, waar u naar onze mening niet slechter van kunt worden.

Het overgrote deel van de aangiften die wij aldus indienen, wordt gewoon direct gevolgd door de fiscus. Zolang u het maar helder en transparant presenteert in de aangifte.

Lees verder

Ga terug naar het Nieuws & Tips overzicht