DGA die geld leent aan zijn BV zonder zekerheid kan toch afwaarderen.

De Belastingdienst bestrijdt vaak de afwaardering door een DGA in box I van een lening door hem aan zijn BV. Dit vanwege het ontbreken van afdoende zekerheid en/of zakelijkheid.

De Belastingdienst stelt zich dan op het standpunt dat de DGA deze gelden als aandeelhouder heeft gefourneerd, hiervoor geldt (ook voor de verliesafwaardering) de ongunstiger box II.

De rechtspraak hierover is divers, maar een recente Conclusie van de Advocaat-Generaal aan de Hoge Raad, biedt de nodige ruimte voor afwaardering, ook bij het ontbreken van afdoende zekerheden.

Als de belastingplichtige een sterke business case heeft, kan zakelijk handelen worden aangenomen en komt afwaardering in box I, als het misgaat, in beeld…)

Sowieso ligt de bewijslast voor vermeend onzakelijk handelen bij de Belastingdienst, dit wordt vaak over het hoofd gezien!

Neem contact met ons op, als u in een dergelijke discussie zit met de Belastingdienst, wij kennen de weg.

Lees meer

Ga terug naar het Nieuws & Tips overzicht