Continuiteit Belastingdienst verder in gevaar.

De handhavingsdoelstellingen van de Belastingdienst dreigen de komende jaren in het gevaar te komen vanwege de grote personeelsleegloop (veroorzaakt door een doldrieste vertrekregeling en vergrijzing) en financiele budgetstops.

Uit een artikel in de Volkskrant, waarbij diverse interne bronnen zijn geraadpleegd, blijkt dat steeds vaker foutieve aangiften gewoon worden weggestempeld en dat bij het MKB een “harde” handhavingsgrens van 50 k wordt gehanteerd; indien een correctie of belastingcontrole naar inschatting daaronder zit, wordt maar al te vaak geen actie meer ondernomen door de Belastingdienst, als daar teveel arbeidsinspanning mee is gemoeid …)

Wij hebben daar zeer gemengde gevoelens over: een te lage controledichtheid zet de compliance-moraal teveel onder druk en voorts dreigt voor de Belastingdienst dat de communicatie met belastingplichtigen verder onder druk komt te staan.

Een goed functionerende Belastingdienst is in ieders belang.

Nog veel meer dan nu zal de nadruk op digitale controles van databestanden komen te liggen, afdoende bemensing is er straks immers niet meer.

Lees verder

Ga terug naar het Nieuws & Tips overzicht