Box III-heffing ingrijpend gewijzigd.

Het Kabinet komt met een wetsvoorstel om de discutabele heffing in box III (IB-heffing over vermogen) ingrijpend te wijzigen. Er zal een onderscheid komen tussen spaargelden, beleggingen en leningen, elk met een eigen forfaitair rendement, welk meer zal aansluiten bij de realiteit.

Kleine spaarvermogens blijven onbelast.

Beleggen met geleend geld wordt minder aantrekkelijk, ook voor de DGA.

De bedoeling is dat dit nieuwe stelsel per 2022 in zal gaan: feitelijk is een nieuw Kabinet tegen die tijd aan zet….)

Lees verder

Ga terug naar het Nieuws & Tips overzicht