Alternatieve genezers mogelijk toch weer BTW-vrij!

De in 2013 weer heringevoerde BTW-belastingplicht voor alternatieve genezers lijkt op basis van actuele rechtspraak toch weer van tafel te gaan. Neem contact met ons op als u alternatief genezer bent!

Ga terug naar het Nieuws & Tips overzicht