Vrijstelling overdrachtsbelasting bij schenking aandelen in familie-BV!

De Rechtbank Noord-Nederland heeft onlangs uitgemaakt dat de vrijstelling overdrachtsbelasting wegens bedrijfsoverdracht binnen familieverband ook kan gelden bij overdracht van aandelen in een BV.

Dat is een verrassende en zeer welkome uitspraak nu dit vaak een bottleneck was bij ingeplande bedrijfsoverdracht van zgn. vastgoed-ondernemingen in de BV-sfeer.

Eens kijken of Financien zich met deze uitspraak kan verenigen….

Ga terug naar het Nieuws & Tips overzicht