Premie WW voor werkgevers in 2016 substantieel omlaag.

De werkgeverspremies WW gaan per 2016 in totaal met 700 miljoen EURO omlaag. Dit wordt mogelijk maakt door de betere economische situatie en lagere werkloosheid.

Ga terug naar het Nieuws & Tips overzicht