Perspectief biedende rechtspraak over fictief loon DGA.

Hof Amsterdam maakte onlangs uit dat een DGA die via zijn holding-structuur als feitelijke eenmans-BV een juridisch adviesbureau exploiteerde, voor het zgn. fictieve loon mag uitgaan van het loon van een vergelijkbare dienstbetrekking (in casu senior jurist) in plaats van de afroommethodiek uitgaande van de ontvangen omzet. Op een omzet van 200 k mocht daarom toch worden uitgegaan van een brutoloon van 62 k en niet de door de inspecteur voorgestane 109 k.

Een terechte en perspectief biedende uitspraak!

Ga terug naar het Nieuws & Tips overzicht