Ondernemer switcht niet snel van rechtsvorm.

Uit onderzoek blijkt dat slechts een klein deel van de ondernemers switcht van rechtsvorm. Eenmaal gekozen, blijft vaak gekozen. Zo is drie jaar na de opstart van een eenmanszaak, een heel kleine minderheid doorgeschoven naar een BV.

Ook blijkt dat voor de keuze van de rechtsvorm vaak andersoortige belangen spelen dan louter fiscale overwegingen.

Juist voor dit soort complexe afwegingen bent u aan het juiste adres bij ons!

In de BV-structuur bestaat voorts de neiging tot het oppotten van de overwinst, dit om de belastingheffing over dividend uit te stellen. Bij de voorgenomen wetswijziging tot verhoging van het tarief over dividenden voor de DGA in box II kan daarom een groot vraagteken worden gezet: de neiging tot oppotten zal alleen maar verder toenemen..)

Lees verder

Ga terug naar het Nieuws & Tips overzicht