Onbelaste afstempeling rekening-courant schuld DGA?

Recentelijk werd door een aantal scherp aan de fiscale wind zeilende advieskantoren de mogelijkheid geopperd om onbelast over te gaan tot afstempeling of sanering van een reeds langer bestaande rekening-courant schuld van de DGA aan de BV?

Dit omdat dan sprake zou zijn van een schijnlening, waarvan de Hoge Raad heeft uitgemaakt dat daarvan sprake is indien op voorhand vaststaat dat de DGA niet wil of kan terugbetalen.

Tevens is de fiscus al langer op de hoogte van die r-c schuld via de aangiften (IB en VPB), waardoor een nieuw feit zou ontbreken voor eventuele navordering.

Wij raden u aan om buitengewoon voorzichtig te zijn met deze strategie, er zitten de nodige haken en ogen aan vast en de fiscus zal zich gaan verzetten. Neem contact met ons op ter zake!

Ga terug naar het Nieuws & Tips overzicht