Nieuwsflits VAR-dossier.

VAR blijft tot 1 mei 2016.

Tijdens het debat in de Eerste Kamer over het alternatief voor de VAR heeft staatssecretaris Wiebes enkele belangrijke toezeggingen gedaan. De verwachting is dat de Eerste Kamer op 2 februari 2016 het wetsvoorstel zal aannemen.

De toezeggingen van Wiebes zijn:

  1. het alternatief voor de VAR (Wet DBA) zal met nog eens een maand uitstel in werking treden per 1 mei 2016;
  2. de implementatiefase verschuift en zal duren van 1 mei 2016 tot 1 mei 2017. In die periode zal de Belastingdienst wel controleren en waarschuwen, maar terughoudend zijn met ‘sancties’ wegens overtredingen van de nieuwe wetgeving;
  3. er zal een ‘handleiding beoordeling arbeidsrelaties’ gepubliceerd worden door de Belastingdienst;
  4. een panel van onafhankelijke deskundigen gaat commentaar geven op de aan de Belastingdienst voorgelegde voorbeeldovereenkomsten.

Voor de praktijk is het nu het belangrijkst dat alle Verklaringen arbeidsrelaties (VAR) een maand langer geldig zullen blijven. Namelijk tot 1 mei 2016 in plaats van tot 1 april 2016. Daarna zal de nieuwe wetgeving rond de voorbeeldovereenkomsten gaan gelden. In de eerste 12 maanden, tot 1 mei 2017, krijgen opdrachtgevers en opdrachtnemers de gelegenheid om waar nodig hun afspraken en/of werkwijze nog aan te passen.

Naar verwachting zal de VAR verdwijnen per 1 mei 2016. Toegezegd is dat de Belastingdienst tot 1 mei 2017 terughoudend zal zijn met ‘sancties’ wegens overtredingen van de nieuwe wetgeving.

UPDATE 03-02-2016: De 1e kamer heeft het wetsvoorstel aanvaard. De VAR gaat dus toch ter ziele, voor ZZP’ ers resteert voorlopig veel onzekerheid.

Ga terug naar het Nieuws & Tips overzicht