Nieuwe Box-III heffing voorgesteld.

Onderdeel van het Belastingplan 2016 is om met ingang van 2017 de box-III heffing in de IB anders vorm te gaan geven. Het vrijgestelde vermogen per persoon gaat omhoog naar EUR 25.000,-. Voor vermogens tot 1 ton wordt een lager fictief rendement voorgesteld dan het huidige, voor hogere vermogens juist een hogere. Hogere vermogens zien zich geconfronteerd met verdere inkomens- en vermogensnivellering. Een meer realistisch te achten vermogenswinstbelasting blijft uit. Hogere vermogens zullen bij huidige, lage rentestanden een vlucht naar de BV-sfeer gaan ondernemen.

Ga terug naar het Nieuws & Tips overzicht