Niet-bezwaarmakers box III worden niet gecompenseerd.

Uit betrouwbare bronnen blijkt dat de Regering de mensen die geen bezwaar maakten tegen de heffing in box III over de afgelopen jaren, niet zal gaan compenseren.

Dit zou namelijk een extra fin. last van ca. 4 miljard EURO triggeren.

Over vertrouwen in de politiek gesproken: eerst wordt er ondeugdelijke wetgeving opgelegd, wordt de Regering uiteindelijk teruggefloten door de rechter, maar weigert dezelfde Regering het fin. leed te compenseren.

Het zijn dit soort zaken die het publiek mateloos frustreren en het vertrouwen in de politiek ondermijnen.

Lees verder

Ga terug naar het Nieuws & Tips overzicht