Net sluit zich steeds meer rond zwartspaarder.

Staatssecretaris Wiebes van Financien komt later dit jaar met voorstellen om onder meer de zgn. inkeerregeling voor zwartspaarders te laten vervallen (=boetevrije inkeer van 2 jr. na aangifte).

Tezamen met de steeds verdergaande internationale uitwisseling van fiscale informatie tussen Staten, sluiten de netten rond de zwartspaarder zich steeds meer.

Lees verder

Ga terug naar het Nieuws & Tips overzicht