Hoge Raad: box III-heffing voorlopig wel geldig!

De Hoge Raad heeft uitgemaakt dat de box III-heffing toch niet in strijd is met het eigendomsrecht zoals bepaald in internationale verdragen. Hierover waren vraagtekens gerezen vanwege het hoge fictieve rendement van 4% in relatie tot de nog maar zeer beperkte rente op spaarrekeningen thans van minder dan 1%.

Hierdoor komt de Schatkist voorlopig nog weg met deze kwestie: een andere uitkomst had een miljardenverlies voor het Rijk opgeleverd.

Wel heeft de Hoge Raad uitgemaakt dat toekomstig een andere situatie kan ontstaan indien het fictieve rendement van box III structureel te hoog blijft in relatie tot de echte rendementen.

De wetgever is nu aan zet: afschaffing van het fictieve rendement en het belasten van reele inkomsten lijkt voor de hand te liggen?

Lees verder

Ga terug naar het Nieuws & Tips overzicht