Fiscus publiceert handleiding bedr.opvolging erfbelasting cs.

Met een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur is men er in geslaagd een door de Belastingdienst gehanteerde handleiding bedrijfsopvolgingsvrijstelling erfbelasting/schenkbelasting openbaar te maken.

Met name ten aanzien van vastgoedondernemingen biedt deze handleiding een interessant kijkje in de keuken!

Belastingplichtigen dienen zich in voorkomende gevallen te realiseren dat met een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur vaker interessante info boven water te krijgen is bij de Belastingdienst.

Lees verder

 

Ga terug naar het Nieuws & Tips overzicht