Fiscale plannen nieuw Kabinet.

De fiscale plannen van het nieuwe Kabinet ademen een typisch compromisgehalte uit. Een algehele herziening van het belastingstelsel is niet aan de orde, volstaan wordt met een lappendeken aan maatregelen, met een accent op een verschuiving van directe belastingen (IB en VPB) naar indirecte belastingen (BTW, accijnzen en milieubelastingen).

In de IB valt op de sub-vlaktaks (2 tarieven van 36,93% en 49,5%), verlaging via tarief van de zelfstandigenaftrek, afbouw via tarief van de hypotheekrente-aftrek, afschaffing scholingskostenaftrek, verhoging van tarief in box 2 (naar uiteindelijk 28,5%!) en verhoging vrijstelling box III.

In de LB gaat de gehele wet DBA op de kop: de ZZP-problematiek wordt niet meer uitgewerkt via de huidige standaardovereenkomsten. Er komt een digitale webmodule, op basis waarvan wordt vastgesteld of iemand wel of niet zelfstandig te achten is. Bij lage tarieven geldt verplichte afdracht van premie werknemersverzekeringen/loondienst.

In de VPB gaat het tarief omlaag (16% over 200 k winst en 21% daarboven), dit was 20% en 25%. De innovatiebox gaat naar 7%. Er worden meer rente-aftrekbeperkingen ingevoerd, het MKB wordt echter ontzien. De dividendbelasting wordt afgeschaft. De termijn van voorwaartse verliesverrekening gaat van 9 jaar naar 6 jaar. Afschrijven op vastgoed in eigen gebruik mag niet meer beneden 100%-WOZ. Dit was 50%, een flinke adder onder het gras!

In de BTW gaat het lage tarief omhoog van 6% naar 9%.

Lees verder

 

 

Ga terug naar het Nieuws & Tips overzicht