Financien maakt einde aan huuraftrek eigen woning ZZP'er.

Er komt toch een wetswijziging om een einde te maken aan de aftrekpost huurwoning ZZP’er. De Hoge Raad had uitgemaakt dat een ZZP’er die zijn huurwoning voor meer dan 10% zakelijk gebruikt, de algehele huur mag aftrekken onder verdiscontering van een (kleine) post privégebruik. Jammer, maar diverse cliënten van ons hebben niettemin een aantal jaren een leuke aftrekpost genoten.

Lees verder

Ga terug naar het Nieuws & Tips overzicht