Europese Hof van Justitie schiet openbaarheid UBO-register af.

Het Europese Hof van Justitie heeft in een geruchtmakend arrest besloten dat het UBO-register hier in NL onrechtmatig is voor wat betreft de openbaarheid voor het publiek.

Het Hof vindt de openbaarheid onverenigbaar met grondrechten (eerbiediging van eigendom en prive-leven).

Er resteert de Staat niets anders dan haar verlies te nemen en het UBO-register dadelijk te sluiten voor het publiek!

Lees verder

Ga terug naar het Nieuws & Tips overzicht