Controleer de verwerking BTW-bijtelling bedrijfsauto.

Heeft u als IB-ondernemer een auto van de zaak? Bij prive-gebruik moet u dan eindejaars BTW aangeven voor dat prive-gebruik (meestal 2,7% van de cataloguswaarde). Ten onrechte wordt dat BTW-privegebruik vaak als prive-uitgaaf weggeboekt in de administratie. U mag dat echter als ondernemingskosten wegboeken. Dat komt omdat voor de bijtelling in de IB al wordt uitgegaan van een vast bijtellingspercentage op de winst. Het meerdere, in casu die BTW-bijtelling, hoeft u daarom niet meer als prive-uitgaaf te nemen. Ook menig boekhouder is hiervan niet op de hoogte!

Ga terug naar het Nieuws & Tips overzicht