Bijna 40% van de ZZP'ers betaalt geen IB.

Het CBS heeft onderzocht dat bijna 40% van de ZZP’ers (meer dan 300.000 ondernemers!) in NL geen inkomstenbelasting betaalt.

Dit door de combinatie van een lage winst en fiscale aftrekposten als de zelfstandigenaftrek en MKB-winstvrijstelling.

Op een winst van 24 k p/j kan het netto-inkomensverschil voor deze zelfstandigen ten opzichte van loontrekkenden oplopen tot 8 k netto p/j, mede ook in samenhang met toeslagen!

Dit ondermijnt de gelijkheid ten opzichte van loontrekkenden. Voorts dragen deze zelfstandigen niets bij aan de schatkist, noch qua IB, noch qua premie volksverzekeringen. Aan de andere kant leiden ZZP’ers tot wenselijke arbeidsmarkt-flexibiliteit en bouwen ze ook geen pensioen- of arbeidsongeschiktheidsrechten op.

Een nieuw Kabinet zal hier moeten doorpakken, dit in samenhang met de Wet DBA. Het ziet er naar uit dat de ZZP’er toch toekomstig wellicht tegen hogere belastingdruk gaat aanlopen…)

Lees meer

Ga terug naar het Nieuws & Tips overzicht