Belastingplan 2021 van alles wat.

Het Belastingplan 2021 is van alles wat.

ZZP’ers worden getroffen door versnelde afbouw van de zelfstandigenaftrek.

Het tarief in de IB gaat voor iedereen wat omlaag en de arbeidskorting omhoog, hetgeen enige koopkrachtverbetering geeft.

Voor BV’s wordt het lage tarief VPB nog attractiever, het hoge tarief VPB blijft gelijk.
Als compensatie krijgt met name het grootbedrijf een nieuwe fiscaal getinte investeringsfaciliteit (aftrekpost op de loonheffingen).

De overdrachtsbelasting op woningen voor starters gaat naar 2% en voor beleggers naar 8% (!).

Lees meer

Ga terug naar het Nieuws & Tips overzicht