Vermogensrendementsheffing box III mogelijk onverbindend!

De Advocaat-Generaal heeft in een uitgebreide conclusie aan de Hoge Raad geconcludeerd dat de box III-heffing mogelijk in strijd is met het Europese eigendomsrecht en beginselen van fiscale fair-play.

Het woord is nu aan de Hoge Raad. Het ziet er op voorhand zeker niet kansloos uit, teken bezwaar aan tegen uw box-III heffing ter behoud van rechten!

Lees verder

Ga terug naar het Nieuws & Tips overzicht