SER bepleit grondige hervorming arbeidsmarkt.

De SER, ons hoogste adviescollege van het land, bepleit eensgezind een grondige hervorming van de arbeidsmarkt. Zo vervallen oproep- en nulurencontracten, komt er een minimumtarief voor ZZP’ers en een verplichte AOV, wordt de zelfstandigenaftrek versoberd, komt er een strengere regulering van uitzendwerk, worden tijdelijke arbeidscontracten ingeperkt en wordt het minimumloon opgeschroefd.

Het is maar een advies, maar zeker bij een wolk van linkse partijen in een nieuw Kabinet, zal dit ongetwijfeld leiden tot drastische hervormingen. Corona heeft hierbij ook feilloos het falen van een geheel geprivatiseerde economie aangetoond.

Lees verder.

Ga terug naar het Nieuws & Tips overzicht