Regels turboliquidatie BV worden aangescherpt.

Uit een wetsvoorstel van Justitie blijkt dat de regels inzake de zgn. turboliquidatie van de BV worden aangescherpt in verband met misbruik.

In plaats van een eenvoudig AVA-besluit tot ontbinding van de BV en vervolgens KvK-uitschrijving, ingeval er geen activiteiten en/of baten/lasten meer zijn, dient de bestuurder dan een vrij uitgebreid liquidatieverslag te publiceren bij de KvK. Ook is de bestuurder veel sneller dan nu in prive aansprakelijk ingeval van turboliquidatie.

Het is weer het oude liedje daar in Den Haag: een op zich goed werkende en efficiente manier om overtollige BV’s uit de wereld te helpen wordt om zeep geholpen omdat een kleine minderheid daar misbruik van maakt. Zo lijden de goeden weer onder de kwaden, neemt de adm. lastendruk weer toe en dit alles met dank aan een falend justitieel controle- en sanctiebeleid op de kwaden.

Lees verder

Ga terug naar het Nieuws & Tips overzicht