Opmerkelijke BTW-uitspraak verkoop auto door DGA.

Een DGA verkoopt een personenauto vanuit zijn BV aan hemzelf. De overeengekomen prijs is 2,5 k excl. BTW, maar de echte waarde 25 k. De belastingdienst corrigeert in de IB het verschil als verkapt dividend aan de DGA. Tot zover niets nieuws onder de zon.

Maar de rechtbank vindt dat de BTW wel degelijk over die 2,5 k moet worden berekend en niet over die 25 k!

Want dat is de overeengekomen vergoeding voor de heffing van de BTW. Dit is een leuke opsteker, maar de vraag is wel of hogere belastingrechters het eens zijn met deze zienswijze.

Lees verder

Ga terug naar het Nieuws & Tips overzicht