Fiscus komt met standaard-gebruikelijk loon medisch specialist

De Belastingdienst heeft een standaard vaststellingsovereenkomst gebruikelijk loon opgesteld. Volgens de vaststellingsovereenkomst voor het kalenderjaar 2015 dient na toepassing van de doelmatigheidsmarge minimaal € 120.000 als loon te worden genoten. Voor toepassing van de doelmatigheidsmarge bedraagt het loon dan tenminste € 160.000

Lees meer

Ga terug naar het Nieuws & Tips overzicht